Objevte svou rostlinnou, minerální nebo živočišnou podstatu

Napadlo vás někdy, co je to za neznámou sílu, která nás nutí cítit, vnímat a reagovat na své okolnosti jedinečným způsobem? V čem spočívá tato jedinečnost a kde se nachází její zdroj? Co v nás vyvolává stres? Zodpovězení těchto otázek je životně důležité k poznání sebe sama. Je to ve skutečnosti cesta k uzdravení. Poznej se – a uzdravíš se.

V určitém momentu přijdeme na to, že stres nepřichází zvenku. Zdrojem našeho stresu je způsob, jak vnímáme skutečnost a jak na ni reagujeme. Tento způsob je pro každého z nás naprosto jedinečný. Ať je vaše osobní zkušenost jakákoliv, při hlubším zkoumání uvidíte, že nesouvisí jen s touto situací, ale že míří dafrog-1339904_640leko za její hranice. Týká se vaší osoby jako celku a zažíváte ji celý život. Tato zkušenost jste vy sami a je trvalým zdrojem vašeho stresu.

Víme například, že stres může mít kořeny v incidentech z dětství, nebo jsou jeho příčinou ustavičné hádky s manželkou či starosti o materiální zabezpečení rodiny. Všechny tyto situace nás možná stresují, ale naše pocity vyvěrají z něčeho mnohem hlubšího, z něčeho, co se projevuje i v těch oblastech života, které za stresující nepovažujeme. Je to jakýsi podtón celé naší životní zkušenosti – způsobu, jakým zažíváme svůj život.

Jako homeopatka potřebuji získat pro správné předepsání konstitučního léku co nejvíce poznatků o vnitřním procesu každého svého klienta. Pozoruji, jak lidé pronikají pod povrch svého stresu, nemoci, radosti, lítosti, žalu a pokaždé vyjde najevo určitý charakteristický vzorec vnímání, který je pro danou osobu jedinečný. Tento vzorec existuje ve mně, ve vás, v každém člověku. Pokud probudíte svou pozornost a začnete si jej uvědomovat, budete zažívat mnohem méně stresu a mnohem více míru a pokoje.

strawberry-1367814_640Zkuste jít hlouběji do svého nitra a pozorujte, jaký pocit v dané chvíli zažíváte. Hloubka a úplnost této vnitřní zkušenosti je pravda, kterou hledáme. Tento pocit je náš stálý společník a rezonuje s přírodními prvky z živočišné, rostlinné nebo minerální říše.

Vezměme si například situaci, kdy mladá žena zažívá rozčarování z lásky, protože ji přítel opustil kvůli jiné ženě. Tři ženy budou na situaci pohlížet naprosto odlišnými způsoby:

  • Žena – rostlinný typ: Na tuto ženu situace zapůsobí jako šok, jako blesk z čistého nebe. Je velice citlivá, zraněná a reaguje na ten šok jakýmsi druhem ochromení a strnulosti.
  • Žena – minerální typ: Bude incident zažívat jako ztrátu. Její přítel jí byl oporou a osobou, na kterou se mohla vždy spolehnout. Najednou neví, co má dělat, je prázdná, osamělá a přemýšlí, jak se s tím vyrovná a zda dokáže být oporou sama sobě.
  • Žena – zvířecí typ: Bude na situaci pohlížet jako na soutěž či konkurenční boj, ve kterém se porovnává se svou sokyní a myslí si: „V čem je lepší než já?“ Situace v ní může vyvolat touhu po odvetě, pocit žárlivosti nebo potřebu druhou ženu trumfnout.

Na těchto třech příkladech vidíme tři různé způsoby zažívání téže situace. Máme tedy osoby živočišného, minerálního a rostlinného typu, podle něhož nazíráme na každou životní situaci. Mým úkolem je tento vzorec pochopit a vybrat vhodný homeopatický lék. Zkusím vám nyní přiblížit obecná témata jednotlivých skupin.

Rostlinný typcommon-pasque-flower-1365647_640

Základní kvalitou rostlin je sensitivita. Rostliny jsou extrémně citlivé na veškeré vnitřní i vnější změny a mají schopnost reagovat na všechny faktory svého bezprostředního okolí. Tento člověk je emocionálně velmi snadno ovlivnitelný a svůj stav expresivně vyjadřuje řečí a gesty.

Jeho pocity jsou pro něj velmi důležité a má neustálý strach, že bude zraněný, že mu někdo ublíží nebo on ublíží někomu jinému. Protože je tak proměnlivý, zažívá časté a prudké změny nálad. Má tendence vybírat si profese, které mu umožní projevit svou sensitivitu – např. zdravotní sestra, lékař, pečovatelka, herec.

Živočišný typ lion-cub-580906_640

V živočišné říši vládne zákon konkurence. Téma přežití toho nejschopnějšího se nejzřetelněji projevuje právě v této říši. Přežití je zde chápáno jako záležitost srovnávání a soutěže. Jeden versus druhý, silnější versus slabší. Osoba s energií zvířat na sebe často poutá pozornost svým oblékáním a chováním. Její nejzákladnější potřebou je přilákat pozornost a být nepřehlédnutelná.

A to i ve svém chování. Bývá hodně živá, temperamentní nebo prudká. Komunikuje velmi snadno, a tak mívá mimořádnou schopnost navazovat kontakty s druhými. Tyto rysy však může projevovat i nepřímo, například tím, že je prožívá ve svých snech či zálibách. Ztrátu nebo neúspěch vnímá jako ohrožení vlastního přežití a může reagovat i agresivně.

Minerální typ

Základním tématem minerálů je formování, udržování a ztráta struktury. Struktura minerálů je přesně daná, což umožňuje zařadit všechny prvky do periodické tabulky. Lidé z minerální říše mají vlastnosti jako způsobilost, tvrdost, výkonnost a sebejistota. Tématem těchto lidí je vývoj jejich vlastního já nebo udržení stability jejich struktury, ať se jedná o zdraví, vztahy, rodinu, finance či pozici v práci. Bývají efektivní, systematičtí a dobře „organizovaní“.

Jejich hlas a tón hlasu je vyrovnaný, bez velkého kolísání a svůj příběh či problém popisují velmi systematicky. Stávají se z nich inženýři, účetní, počítačoví experti nebo obchodní manažeři a díky jejich stabilnímu a zodpovědnému způsobu práce dosahují ve svém oboru výborných výsledků.

crystal-1115795_640

To, že se člověk ztotožňuje s minerály, zvířaty a rostlinami, nemusí být vždy známkou nemoci. I když jsme zdraví, máme v sobě prvky všech tří říší. Je v nás síla kovů, vazby chemických sloučenin, proměnlivost vody, krása květin i sexualita zvířat.

Nemoc není nepřítomnost těchto kvalit, ale fixace na nějaký aspekt a nedostatek svobody či síly to změnit, protože vnější realita tu změnu vyžaduje. A právě v tom nám může vhodný homeopatický lék velmi pomoci. Toto není otázka akutní homeopatie, při které hledáme rychlou úlevu od svých potíží, ale dlouhodobý proces konstituční terapie vyžadující i aktivní spoluúčast ze strany klienta. Ale potom vás čeká odměna v podobě stálého zdraví, svobody, klidu a míru ve vaší duši.

dove-41260_640

 

(Zdroj: Dr. Rajan Sankaran – Moderní homeopatie)

Lenka Řezníčková
Její poslání je pomáhat lidem pomocí homeopatie - daru přírody - na jejich cestě ke zdraví a celkové harmonii.

Je autorkou e-booků "20 akutních léků pro první pomoc homeopatií" a "Velkého homeopatického LEXIKONU akutních stavů".
Její příběh si přečtěte ZDE >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

  • E-BOOK ZDARMA PRO VÁS:
    ebook zdarma homeopatie
  • Stáhněte si eBook 20 akutních léků pro první pomoc homeopatií

    ... a získejte tipy pro vaši domácí lékárničku a spoustu nových informací, které jste o homeopatii nevěděli...

  • Nejnovější příspěvky