Štítek: celostní léčba

sebevědomí homeopatie

SEBE-vědomí a homeopatická léčba

Slovo sebedůvěra znamená důvěru sám v sebe, sebe-vědomí, jsem si plně vědom/a sebe sama, vnímám své kvality, potřeby, hodnoty, svůj život, svou krásu a jedinečnost. Záměrně toto slovo rozděluji pomlčkou, protože to lépe vystihuje jeho podstatu. Člověk s nízkým sebe-vědomím je naopak závislý na hodnocení druhých lidí, citlivě reaguje na neúspěch, je nejistý, nevěří si a neumí...

Odlišné přístupy v konvenční a homeopatické léčbě

Přijetí homeopatie neznamená odmítnutí konvenční medicíny. Přístup konvenční medicíny je analytický. Analýza znamená rozebrání celku na části. Konvenční medicína se zaměřuje: na orgány, na buňky, části buněk, na molekuly. Cílem je porozumět mikrobiologické, biochemické nebo buněčné podstatě nemoci a napravit ji na této úrovni. Homeopatie je syntetická. Syntéza znamená spojení částí tak, aby vznikl celek....

Homeopatie v 21. století aneb Proč jsem se rozhodla psát blog

Zhruba před dvěma sty lety se zrodila věda, která začala konkurovat tehdejším moderním přírodním vědám. Medicína podobná dnešní nebyla ještě ani v dohledu. Její zakladatel, německý lékař Samuel Hahnemann, přišel s teoriemi, které představovaly radikální odklon od stávajícího názoru na zdraví a nemoc. Hahnemann tvrdil, že nemoc je proces, který má dopad na člověka jako celek, a...